ZELO ZALATUS SUM PRO DOMINO DEO EXERCI TUUM
MNISZKI BOSE
ZAKONU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Z GÓRY KARMEL
Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych we Włocławku
Historia Zakonu

Skąd się wywodzimy?

Hajfa (Izrael). Przylądek góry KarmelNazwa Zakonu i korzenie charyzmatu karmelitańskiego sięgają czasów i działalności św. Eliasza proroka, który na Górze Karmel życiem oddanym modlitwie i walce z kultem bożków głosił chwałę Boga Jedynego. W ciągu wieków groty Karmelu zamieszkiwali liczni pustelnicy - uczniowie i naśladowcy Proroka. Na przełomie XII-XIII wieku zwrócili się oni do Kościoła z prośbą o zatwierdzenie wypracowanego przez nich stylu życia, oddanego kontemplacji i naśladowaniu Chrystusa w głębokiej więzi z Jego Matką Maryją, którą czcili jako swoją Królową i nazywali Siostrą. W odpowiedzi na prośbę pierwszych karmelitów łaciński patriarcha Jerozolimy, św. Albert, około roku 1209 spisał dla nich krótką Regułę, która do dziś określa karmelitański ideał:

 • żyć za przykładem Maryi i proroka Eliasza, przeżywając w ciągłej modlitwie głęboką komunię z Bogiem;
 • naśladować Jezusa Chrystusa, w posłuszeństwie, czystości, i w rezygnacji z dóbr doczesnych;
 • medytować Słowo Boże w ciszy i samotności;
 • miłować się jak bracia, poprawiając wzajemnie swe błędy;
 • celebrować codziennie we wspólnocie Eucharystię i Liturgię godzin;
 • zaangażować się w walkę duchową, praktykując cnotę i poświęcając się pracy.

Szkaplerz karmelitański

W wyniku podbojów muzułmańskich eremici opuścili Górę Karmel i udali się do Europy. Tutaj papież nadał im status zakonu żebraczego i dołączył do pierwotnej kontemplacji misję apostolską. Wobec poważnych trudności związanych z rozwojem Zakonu na gruncie europejskim, św. Szymon Stock, ówczesny przełożony generalny, zwrócił się po ratunek do Królowej i Matki Karmelu, i otrzymał odpowiedź w postaci tzw. wizji szkaplerznej. Maryja zapewniła go o swej opiece nad Zakonem i nad każdym, kto będzie nosił ze czcią Jej Szkaplerz. Powiedziała: to będzie dla ciebie i dla wszystkich karmelitów przywilejem, kto w tym szkaplerzu umrze, nie zazna ognia piekielnego. To objawienie z 16 lipca 1251 roku stało się momentem zwrotnym w dziejach Zakonu, który nie tylko się ostał, ale w krótkim czasie, bo jeszcze za rządów św. Szymona, wzmocnił się duchowo i rozwinął, zakładając nowe liczne klasztory.

Karmel reformowany

św. Teresa od JezusaW XVI wieku w Hiszpanii, pewna mniszka karmelitańska, Teresa od Jezusa, zainspirowana potrzebami Kościoła i pragnieniem intensywnej komunii z Bogiem, a zarazem umacniana nadprzyrodzonym natchnieniem, podejmuje zreformowanie Karmelu. Włącza w to dzieło o. Jana od Krzyża i tak powstają Karmelitanki Bose – klasztor św. Józefa w Avila w 1562 roku i Karmelici Bosi – klasztor w Duruelo w 1568 roku, zwani tak ze względu na gorliwość i życie pełne wyrzeczeń. W krótkim czasie św. Teresa założyła w Hiszpanii 17 klasztorów, w których odżywa ściśle kontemplacyjny ideał życia.

Klasztory te charakteryzuje:

 • życie wierne Regule pierwotnej;
 • ścisła klauzura ( w klasztorach mniszek );
 • poświęcenie się cichej modlitwie, w miłosnej kontemplacji tajemnic Chrystusa;
 • prostota i radość życia w małych wspólnotach (do 21 sióstr);
 • służba Kościołowi poprzez modlitwę, ewangeliczne wyrzeczenie, radykalne ubóstwo, pokutę i pokorę, prowadzące do doskonałej miłości.

Specjalne miejsce w klasztorach reformy ma nabożeństwo do św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Dziewicy. Centrum duchowości terezjańskiej zajmuje tajemnica człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, szczególnie Jego życie ukryte i Misterium Paschalne.

Święta Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża reformatorzy Karmelu i Doktorzy Kościoła są powszechnie znani jako nauczyciele życia duchowego.

Zakon karmelitański w Polsce

W kilka lat po śmierci św. Teresy reforma rozszerzyła się poza granice Hiszpanii. Do Polski Karmelici Bosi przybyli z Włoch w 1605 roku, a Karmelitanki Bose w 1612 roku, z Belgii. Pierwszy klasztor powstał w Krakowie przy kościele św. Marcina. W XVII wieku powstało na ziemiach polskich siedem klasztorów, a wieku następnym jeden. Wskutek rozbiorów zostały zniesione, pozostał tylko klasztor w Krakowie na Wesołej. Także podczas drugiej wojny światowej wygnanki z innych fundacji musiały się tam schronić. Po wojnie liczba wspólnot stopniowo wzrastała. Dziś jest ponad trzydzieści klasztorów w Polsce i dziewięć fundacji poza jej granicami.

KlasztorHistoria  | Powołanie | Formacja | Msze Święte |   Intencje modlitewne | GaleriaKontakt
Copyright © 2009 Karmel Włocławek